Φιλανθρωπική κίνηση του Club μας 2016

Σχετικά με την φιλανθρωπική κίνηση του Club μας. Μιλήσαμε με 2 ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας – Θεσσαλονίκη και το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Και τα δύο θα μας στείλουν μια λίστα με τρόφιμα και γενικά με τις ανάγκες που έχουν. Αν μαζευτούν αρκετά τρόφιμα σκεφτήκαμε να τα μοιράσουμε και […]

Read more